bus auto fiets
Menu

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden

 1. Door het invullen en versturen van dit online inschrijfformulier verklaar je bekend te zijn met de inschrijf- en verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.
 2. Het aanvinken van de akkoordverklaring onder het inschrijfformulier, wordt gezien als de ondertekening van dit formulier.
 3. Iedere gegadigde is gerechtigd één formulier in te vullen en in te leveren.
 4. Partners kunnen samen maar één keer inschrijven. De gekozen tenaamstelling op dit formulier, wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en aannemingsovereenkomst. Indien je met je partner koopt, kun je dus maar één keer inschrijven. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. Kandidaten die dubbel inschrijven, kunnen uitgesloten worden van toewijzing, optieverstrekking dan wel aankoop van een woning. 
 5. Lees eerst de informatie goed door alvorens je het inschrijfformulier verstuurt.
 6. Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend.

Inschrijftermijn

 1. Wanneer een formulier door Bundersehoek is ontvangen en de uiterste datum van de inschrijftermijn is verstreken, is het niet meer mogelijk hierin wijzigingen aan te brengen. 
 2. Je ontvangt altijd een mailbevestiging na het verzenden van het formulier.
 3. De verkoop van de koopwoningen van Bundersehoek is op 27 juni 2024 van start gegaan.
 4. De eerste inschrijftermijn voor de woningen Bundersehoek sluit op zondag 7 juli om 23.59 uur. Hierna worden de eerste woningen toegewezen.
 5. Na 7 juli kun je je ook nog inschrijven. Je wordt dan reserve kandidaat voor de woningen die in optie staan. Als je op een vrij beschikbaar bouwnummer reageert of als er een woning krijgt toegewezen, zal de makelaar contact met je opnemen.

Invullen formulier

 1. Indien je serieus belangstelling hebt in één of meerdere woningen, verzoeken wij je dit kenbaar te maken door het invullen en insturen van het online inschrijfformulier.
 2. Het is niet mogelijk om handmatig in te schrijven tijdens de periode van online inschrijven; alleen formulieren via de website verstuurd worden in behandeling genomen. De makelaar kan desgewenst helpen om het formulier samen met je in te vullen. 
 3. De gekozen tenaamstelling op dit inschrijfformulier, wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en aannemingsovereenkomst respectievelijk op de akte van levering.
 4. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. 
 5. De bouwnummers dienen op volgorde van voorkeur ingevuld te worden waarbij voorkeur 1 de favoriete voorkeur is. 
 6. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen ook uitgesloten worden van toewijzing.

Toewijzing

 1. De toewijzing gaat via een geautomatiseerd systeem waarbij de kandidaten die definitief ingeschreven hebben en ook gebruik hebben gemaakt van de voor-inschrijving én een financiële verklaring kunnen overleggen of geen financieringsvoorbehoud nodig hebben, voorrang krijgen. Bij gelijke kandidaten en voorkeuren, zal de toewijzing willekeurig plaatsvinden.
  De ontwikkelaar kan om moverende redenen afwijken van de toewijzingsprocedure en houdt sowieso het recht van gunning. 
 2. De toewijzing zal door de ontwikkelaar en de makelaars worden uitgevoerd.
 3. De kandidaten die in eerste instantie geen woning toegewezen hebben gekregen, blijven reserve kandidaat. Indien er gedurende het optie-/verkooptraject weer woningen beschikbaar komen, worden de vrijgekomen woningen opnieuw toegewezen aan de reserve-kandidaten.

Uitslag toewijzing

 1. De verwachte datum van de toewijzing van de woningen van Bundersehoek is dinsdag 9 juli 2024.
 2. De kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen, worden tussen 9 en 11 juli geïnformeerd door de makelaar. 
 3. De kandidaten die in eerste instantie geen woningen toegewezen hebben gekregen, ontvangen hierover eveneens uiterlijk op vrijdag 12 juli bericht.
 4. Schrijf je je na 12 juli in, dan neemt de makelaar alleen contact met je op als er een woning aan je toegewezen kan worden.

Stappenplan na toewijzing woningen

 1. De kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen ontvangen hierover bericht van de makelaar.
 2. Deze optanten ontvangen aanvullende documenten met meer detailinformatie zoals tekeningen, een technische omschrijving, informatie over meer-/en minderwerk etc.
 3. Er wordt tevens een gesprek met de makelaar gepland.

Verkoopgesprek bij de makelaar

 1. Na de toewijzing heb je een verkoop- en informatie gesprek bij de makelaar
 2. Tijdens dit gesprek is alle ruimte voor vragen en toelichting.
 3. We gaan ervan uit dat je de verkoopstukken vooraf hebt doorgenomen en we zodoende concreet met je vragen aan de slag kunnen tijdens dit gesprek.

Beslissingstermijn

 1. Na het verkoopgesprek vragen wij je binnen maximaal 1 week om tot een besluit te komen over de aankoop van je woning.
 2. Heb je de intentie om tot koop over te gaan? Dan maakt de makelaar de concept koop- en aannemingsovereenkomst op.
 3. Deze ontvang je voorafgaand aan de tekenafspraak.

De koop-/aannemingsovereenkomst

 1. Deze overeenkomst wordt gesloten onder garantie van Woningborg.
 2. Meer informatie over deze garantie is te vinden op de website www.woningborggroep.nl.
 3. Zie je af van aankoop, dan wordt er een afspraak gepland met een eventuele reserve kandidaat.
 4. Indien je niet kunt voldoen aan bovengenoemde afspraak- en beslistermijnen, behouden wij ons het recht voor om door te gaan met reservekandidaten.

Financieel advies

 1. Wij rekenen erop dat je voordat jij je inschrijft, al voldoende informatie inwint op het gebied van financiële mogelijkheden. 

Vragen of hypotheekgesprek?

 • Heb je vragen of wens je een afspraak met een hypotheekadviseur, neem dan contact op LIV hypotheken of met de makelaar.

Privacy voorwaarden & wat doen we met jouw gegevens

 1. Jouw gegevens worden opgeslagen in een CRM-systeem voor de bovenstaand beschreven doelen.
 2. Bundersehoek vindt het belangrijk om te voldoen aan de bescherming van jouw gegevens. Daarom hebben we een uitgebreid document met alle privacy voorwaarden.
 3. Door het versturen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met onze privacy voorwaarden. Die kun je hier bekijken.

Update

22 augustus in de voorverkoop!

22 augustus in de voorverkoop!

Op 22 augustus gaan de woningen in voorverkoop en 5 september in verkoop! Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief. Wij houden je vervolgens op de hoogte van de verkoop van dit project.

Schrijf je in!